کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

فرز الماسی آکسیال پین - Jota

فرز الماسی آکسیال پین - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی کد 508 تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرز الماسی کد 508,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی آکسیال پین - Jota :

جوتا,فرز الماسی کد 508,jota

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - تیزکاوان

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی نوع مخروطی سر پهن – 879 299L) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessin

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- آماده سازی کراون

  


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی آکسیال پین - DiaTessin

فرز الماسی آکسیال پین - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی Axial Pin آکسیال پین - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

    


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- آماده سازی کراون

  


قیمت تقریبی فرز الماسی آکسیال پین - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مخصوص لمینیت - DiaTessin

فرز الماسی مخصوص لمینیت - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مخصوص لمینیت - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

    


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

- فرزهای DM جهت ایجاد عمق تراش برای لمینیت بکار می رود.

- موجود در 4 مدل (DM/006 - DM/010 - DM/015 - DM/020)

- DM/006  ← عمق تراش 0.6mm

- DM/010  ← عمق تراش 1mm

- DM/015  ← عمق تراش 1.5mm

- DM/020  ← عمق تراش 2mm

  


قیمت تقریبی فرز الماسی مخصوص لمینیت - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل بشکه ای - Jota

فرز الماسی مدل بشکه ای - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع بشکه ای: کد 039 (811) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع بشکه ای,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 2 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

آماده سازی کانال

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

کانتور


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل بشکه ای - Jota : 13,600 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع بشکه ای,jota

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - Jota

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع استوانه ای سوزنی: کد 129-130-131 (884-885-886) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع استوانه ای سوزنی,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

کاربردها:

آماده سازی کانال

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

پروفیلاکسی

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع استوانه ای سوزنی,jota

فرز الماسی مدل ویل - Jota

فرز الماسی مدل ویل - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع ویل: کد 041 (815) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع ویل,jota,wheel

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 2 عددی می باشد.

سایز 23 در بسته بندی 5 عددی موجود می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزچرخی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

آماده سازی تاج دندان

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

Occlusal Conturing

 

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل ویل - Jota : 13,600 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع ویل,jota,wheel

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - Jota

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع استوانه ای ته گرد: کد 140، 141، 142 (881،880، 882) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع استوانه ای ته گرد,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

آماده سازی Inlay/Onlay

پروفیلاکسی

ترمیم سرامیک


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع استوانه ای ته گرد,jota

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - تیزکاوان

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی نوع مخروطی سر پهن: کد 288-289-290 (877، 878، 879) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

پروفیلاکسی


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل سوزنی - تیزکاوان

فرز الماسی مدل سوزنی - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی – نوع سوزنی: کد 165-166-167 (858، 859،L 859) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

کاربردها:

آماده سازی کانال

ترمیم پرکردگی ها

پیرایش سطح دندان

آماده سازی کانال

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل سوزنی - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - تیزکاوان

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع استوانه ای سوزنی: کد 129-130-131 (884-885-886) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

کاربردها:

آماده سازی کانال

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

پروفیلاکسی

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل بشکه ای - تیزکاوان

فرز الماسی مدل بشکه ای - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی – نوع بشکه ای: کد 039 (811) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

آماده سازی کانال

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

کانتور


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل بشکه ای - تیزکاوان : 20,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - Jota

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع مخروطی ته صاف – کد 172، 173 (848،847) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی ته صاف,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

 • آماده سازی کروان
 • آماده سازی Inlay/Onlay
 • آماده سازی کانال
 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی ته صاف,jota

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - تیزکاوان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی نوع مخروطی وارونه: کد 010- 032- 225 (813،805، 807) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

کاربردها:

 • خالی کردن پر کردگی های قدیمی

* کد 813 برای برداشت آمالگام مناسب می باشد.

 • آماده سازی کانال
 • آماده سازی تاج
 • پروفیلاکسی


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - Jota

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع مخروطی ته گرد: کد 198-199-200 (850، L850، 856) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی ته گرد,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

 • خالی کردن پر کردگی های قدیمی
 • آماده سازی کانال
 • آماده سازی Inlay/Onlay
 • پروفیلاکسی

قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی ته گرد,jota

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - تیزکاوان

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع مخروطی ته گرد: کد 198-199-200 (850، L850، 856) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

 • خالی کردن پر کردگی های قدیمی
 • آماده سازی کانال
 • آماده سازی Inlay/Onlay
 • پروفیلاکسی

قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی - Jota

فرز الماسی مدل شعله شمعی - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع شعله شمعی: کد 249-250 (862-863) تولید کمپانی Jota سوئیس


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

کانتور و مرحله پایانی

آماده سازی Inlay/Onlay

پروفیلاکسی

 

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی - Jota : 34,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - تیزکاوان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی – نوع استوانه ای ته گرد: کد 140، 141، 142 (881،880، 882) تولید شرکت تیزکاوان


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

آماده سازی Inlay/Onlay

پروفیلاکسی

ترمیم سرامیک


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی - تیزکاوان

فرز الماسی مدل شعله شمعی - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی – نوع شعله شمعی: کد 249-250 (862-863) - تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

کانتور و مرحله پایانی

آماده سازی Inlay/Onlay

پروفیلاکسی

 

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - تیزکاوان

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی نوع مخروطی ته صاف: کد 172، 173 (848،847) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

 • آماده سازی کروان
 • آماده سازی Inlay/Onlay
 • آماده سازی کانال
 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - Jota

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مخروطی گرد: کد 808L, 808RL تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرز الماسی مخروطی گرد,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرز الماسی مخروطی گرد,jota

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - Jota

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع شعله شمعی پهن: کد 257 (368) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع شعله شمعی پهن,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

پروفیلاکسی

آماده سازی Inlay/onlay

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع شعله شمعی پهن,jota

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - تیزکاوان

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی - نوع شعله شمعی پهن: کد 257 (368) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

پروفیلاکسی

آماده سازی Inlay/onlay

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل دونات - Jota

فرز الماسی مدل دونات - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع دونات: کد 068 (909) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع دونات,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 2 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزچرخی
جنس فرزالماسی

کاربردها:

آماده سازی کانال

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

کانتور 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل دونات - Jota : 13,600 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع دونات,jota

فرز الماسی کد 839 - Jota

فرز الماسی کد 839 - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی کد 839 تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرز الماسی کد 839,jota,bur

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی کد 839 - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرز الماسی کد 839,jota,bur

فرز الماسی مدل دونات - تیزکاوان

فرز الماسی مدل دونات - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع دونات: کد 068 (909) - تولید شرکت تیزکاوان ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزچرخی
جنس فرزالماسی

کاربردها:

آماده سازی کانال

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

کانتور 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل دونات - تیزکاوان : 20,000 تومان

فرز کارباید بدنه الماسی - DiaTessin

فرز کارباید بدنه الماسی - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز کارباید بدنه الماسی - DiaTessin سوئیس - ISO 494020/389شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزروند
جنس فرزکارباید

- بسیار کارامد در جراحی

از جنس 100% کارباید

- مدل 389 مناسب برای برش قسمت سخت دندان و جدا نمودن ریشه های آن

   

  


قیمت تقریبی فرز کارباید بدنه الماسی - DiaTessin : 41,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای لبه گرد - Jota

فرز الماسی مدل استوانه ای لبه گرد - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی - نوع استوانه ای لبه گرد تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرز الماسی استوانه ای لبه گرد,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای لبه گرد - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرز الماسی استوانه ای لبه گرد,jota

فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - Jota

فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مخروطی لبه گرد: کد 846R, 446KRتولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرز الماسی مخروطی لبه گرد,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرز الماسی مخروطی لبه گرد,jota

فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessin

فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

    

        


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

- تخلیه پرکردگی های قدیمی

- آماده سازی کراون 

- شکل دادن و تکمیل تراش

- آماده سازی تاج دندان

  


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل تخم مرغی - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessin

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

        


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

- تخلیه پرکردگی های قدیمی

- آماده سازی تاج دندان

- آماده سازی کراون

- آماده سازی اینله/آنله

    


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessin

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

    

    


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

- تخلیه پر کردگی های قدیمی

- آماده سازی کراون

  


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سرپهن - DiaTessin

فرز الماسی مدل استوانه ای سرپهن - DiaTessin

راهنمای انتخاب فرز * برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.          


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

    

    


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

- خالی کردن پرکردگی های قدیمی

- آماده سازی کراون

- آماده سازی تاج دندان

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سرپهن - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessin

فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

 

           

 


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

- جهت تخلیه پرکردگی های قدیمی

- آماده سازی کراون

- آماده سازی تاج دندان

- پیرایش عالی دندان

- آماده سازی اینله/آنله


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل شعله شمعی - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل سوزنی - DiaTessin

فرز الماسی مدل سوزنی - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل سوزنی - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

 

           

 


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- بسیار مناسب جهت روت کانال

- آماده سازی کراون

- صاف کردن و پاولیش سطوح

- مورد استفاده برای تهیه قسمت جانبی تاج در طول ساختار سطوح پروگزیمال

- موجود در پنچ مدل مختلف

- مدل 859E دارای انتهای غیربرنده مناسب برای روت کانال می باشد.

     


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل سوزنی - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessin

فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

   


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- جهت برداشتن پوسیدگی های قدیمی

- آماده سازی کراون و اینله - آنله

- آماده سازی حفره


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی لبه گرد - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessin

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

       

    


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- جهت آماده سازی حفره

- آماده سازی کراون

- تخلیه امالگام های قدیمی

- پروفیلاکسی

    


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessin

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

       

     


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

جهت تخلیه پوسیدگی های قدیمی

- پروفیلاکسی

- جهت آماده سازی حفره


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - DiaTessin

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

   

   


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

- خالی کردن پرکردگی های قدیمی

- جهت آماده سازی تاج دندان

- آماده سازی کراون، اینله و آنله

- پروفیلاکسی

- کوتاه کردن دندان های قدامی

       


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل سر موج دار - DiaTessin

فرز الماسی مدل سر موج دار - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل سر موج دار - DiaTessin سوئیس


    


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزموج دار
جنس فرزالماسی

- جهت آماده سازی کراون

- مناسب جهت ایجاد شیار لمینیت

     

    


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل سر موج دار - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل عدسی - DiaTessin

فرز الماسی مدل عدسی - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل عدسی - DiaTessin سوئیس


        


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزچرخی
جنس فرزالماسی

- جهت برداشتن پرکردگی های قدیمی

- آماده سازی کراون

- آماده سازی حفره


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل عدسی - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل دونات - DiaTessin

فرز الماسی مدل دونات - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل دونات - DiaTessin سوئیس


   


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزچرخی
جنس فرزالماسی

 

- تخلیه پرکردگی های قدیمی

- آماده سازی تاج دندان

    


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل دونات - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - DiaTessin

فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - DiaTessin سوئیسشرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- جهت تخلیه آمالگام های قدیمی

  


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل بشکه ای - DiaTessin

فرز الماسی مدل بشکه ای - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل بشکه ای - DiaTessin سوئیسشرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- خالی کردن پرکردگی های قدیمی

- آماده سازی کانال و برداشت اکلوزال

- آماده سازی کراون


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل بشکه ای - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessin

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- جهت تخلیه پرکردگی های قدیمی


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessin

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessin سوئیس


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

- خالی کردن پر کردگی های قدیمی

- آماده سازی تاج دندان

- آماده سازی کراون


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - تیزکاوان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی مدل مخروطی وارونه گرد 808) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه گرد - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - Jota

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع مخروطی وارونه: کد 010- 032- 225 (813،805، 807) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی وارونه,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

کاربردها:

 • خالی کردن پر کردگی های قدیمی
 • آماده سازی کانال
 • آماده سازی تاج
 • پروفیلاکسی


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی وارونه - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی وارونه,jota

فرز الماسی مدل سر موج دار - Jota

فرز الماسی مدل سر موج دار - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع سر موج دار: کد 552 (834) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا - فرزهای الماسی,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزموج دار
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

Gross Reduction

Fillings and Crowns


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل سر موج دار - Jota : 34,000 تومان

جوتا - فرزهای الماسی,jota

فرز الماسی مدل سوزنی - Jota

فرز الماسی مدل سوزنی - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع سوزنی: کد 165-166-167 (858، 859،L 859) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا - فرزهای الماسی – نوع سوزنی,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

کاربردها:

آماده سازی کانال

ترمیم پرکردگی ها

پیرایش سطح دندان

آماده سازی کانال

 


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل سوزنی - Jota : 34,000 تومان

جوتا - فرزهای الماسی – نوع سوزنی,jota

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - Jota

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع مخروطی سر پهن: کد 288-289-290 (877، 878، 879) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی سر پهن,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

پروفیلاکسی


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع مخروطی سر پهن,jota

فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin

فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin سوئیس ISO 040 - ISO 044 - ISO 041 - ISO 042 - ISO 043


راهنمای انتخاب فرز

* برای مشاهده تصویر با رزولوشن بالاتر، لطفاً برروی تصویر کلیک نمائید.

    

 


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس
شکل فرزچرخی
جنس فرزالماسی

- فرزهای دیسکی جهت جدا کردن دندان و کاهش سطح اکلوزال

  

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل ویل - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل تخم مرغی - تیزکاوان

فرز الماسی مدل تخم مرغی - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی – نوع تخم مرغی: کد 277 (379) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

کانتور و مرحله پایانی


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل تخم مرغی - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - Jota

فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی مدل مخروطی سر پهن تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,مخروطی سر پهن,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل مخروطی سر پهن - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,مخروطی سر پهن,jota

فرز الماسی مدل تخم مرغی - Jota

فرز الماسی مدل تخم مرغی - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع تخم مرغی: کد 277 (379) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع تخم مرغی,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزشعله شمعی
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

خالی کردن پر کردگی های قدیمی

آماده سازی کانال

آماده سازی تاج دندان

کانتور و مرحله پایانی


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل تخم مرغی - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع تخم مرغی,jota

فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - Jota

فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی – نوع بشکه ای نوک تیز تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع بشکه ای نوک تیز,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزمخروطی
جنس فرزالماسی

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل بشکه ای نوک تیز - Jota : 34,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع بشکه ای نوک تیز,jota

فرز الماسی مدل روند - DiaTessin

فرز الماسی مدل روند - DiaTessin

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع روند: کد 001 و 697 و 002 (801 و801L و 802) تولید کمپانی DiaTessin سوئیس


   


شرکتDiaTessin
کشورسوئیس

- جهت تخلیه پرکردگی های قدیمی کامپوزیت و آمالگام

- آماده سازی کراون

 - سایز کوچکتر آن برای از بین بردن پوسیدگی های قدیمی و سایز بزرگتر آن جهت ایجاد حفره در تاج دندان کاربرد دارد.

     


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل روند - DiaTessin : 47,500 تومان

فرز الماسی مدل سر موج دار - تیزکاوان

فرز الماسی مدل سر موج دار - تیزکاوان

خرید اینترنتی و آنلاین انواع فرزهای الماسی – نوع سر موج دار: کد 552 (834) تولید شرکت تیزکاوان - ایران


  

قیمت این محصول بر اساس بسته 4 عددی می باشد.

   


شرکتتیزکاوان
کشورایران
شکل فرزموج دار
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

Gross Reduction

Fillings and Crowns


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل سر موج دار - تیزکاوان : 16,800 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - Jota

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - Jota

جوتا - فرزهای الماسی - نوع استوانه ای ته صاف – کد 112،111،110،109 (835-836-837-837L)

جوتا,فرزهای الماسی,نوع استوانه ای ته صاف,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزاستوانه ای
جنس فرزالماسی

 

کاربردها:

 • ایجاد فضاهای موازی، صاف و 90 درجه

 • آماده سازی کست طلا

 • خالی کردن پرکردگی های طلایی

 • آماده سازی کانال

 • آماده سازی تاج دندان

 • آماده سازی Inlay/Onlay

 • پروفیلاکسی

 

    


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف - Jota : 204,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع استوانه ای ته صاف,jota

فرز الماسی مدل روند - Jota

فرز الماسی مدل روند - Jota

خرید اینترنتی و آنلاین فرزهای الماسی - نوع روند: کد 001 و 697 (801 و801L) تولید کمپانی Jota سوئیس

جوتا,فرزهای الماسی,نوع روند,jota

  

قیمت این محصول بر اساس بسته 5 عددی می باشد.

   


شرکتجوتا
کشورسوئیس
شکل فرزروند
جنس فرزالماسی

 •  خالی کردن پر کردگی های قدیمی
 • آماده سازی کانال (باز کردن و شکل دهی کانال)
 • آماده سازی کراون                                            
 • جراحی
 • پروفیلاکسی
 • درمان های روت کانال
 • سایزهای بزرگ آن برای ایجاد حفره در تاج دندان کاربرد دارد


قیمت تقریبی فرز الماسی مدل روند - Jota : 204,000 تومان

جوتا,فرزهای الماسی,نوع روند,jota